Rock Band Middleway

Middleway

rock / Dec 14, 2018

วงของเรา สามารถจัดรูปแบบวงดนตรีสด style rock สุดมัน เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านได้หลากหลาย ในวงประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 ชิ้น กีตาร์ เบสและกลอง โดยความลงตัวนี้ทำให้เสามารถเล่นได้ในแบบ rock และ nu metal สนุกสนานผสมผสานกันอย่างลงตัว สามารถสร้างความสมบูรณ์ให้กับงานได้อย่างประทับใจ โดยนักดนตรีที่มีความชำนาญในราคาย้อมเยาว์พร้อมชุดเครื่องเสียง จบในที่เดียว

facebook : https://www.facebook.com/MiddlewayRock/

จำนวนศิลปิน: 4 คน
เวลาเล่นรวมกันทั้งหมด : 150 นาที แบ่งเป็น 2 ช่วง / ช่วงแรก 60นาที เและช่วงหลัง 90 นาทีครับ
เครื่องดนตรีหลัก : ร้อง กีต้าร์ เบส กลอง

เครื่องเสียง

ประกอบไปด้วย วสัน : กีตาร์ / ก็อฟ : เบส / บอล : กลองชุด
รองรับแขกในงานได้ 200-250 คน ในราคาถูก

วงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง 20,000฿